Święto Uniwersytetu Rzeszowskiego

Data publikacji: 10 czerwca 20197 czerwca br. Uniwersytet Rzeszowski świętował 18. rocznicę powstania. W uroczystości z tej okazji wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Święto UR

Święto było okazją do przeprowadzenia promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz wręczenia odznaczeń państwowych i nagród JM Rektora. Wojewoda Ewa Leniart złożyła wyróżnionym osobom serdecznie gratulacje.  Podkreśliła, że Uniwersytet Rzeszowski jest przykładem tego, że uczelnia to nie tylko miejsce kształcenia nowych pokoleń specjalistów i przygotowania do konkretnych zadań. To miejsce pracy poznawczej, wyzwalania potencjału, ale przede wszystkim wspólnota ludzi – profesorów i studentów, badaczy i uczniów, reprezentantów różnych pokoleń. – Gotowość do współpracy i chęć dzielenia się doświadczeniami to jedno z ważniejszych zadań, jakie powinny stawiać przed sobą nowoczesne polskie ośrodki naukowe. To szczególne środowisko, jakim jest Uniwersytet,  jest miejscem dialogu, wzajemnych inspiracji, zdobywania i wymiany doświadczeń – powiedziała wojewoda.

7 czerwca 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Była to doniosła decyzja nie tylko dla rzeszowskiej społeczności akademickiej, ale dla całego województwa i dla Rzeszowa, który awansował do rangi miasta uniwersyteckiego. Uniwersytet Rzeszowski jest jednym
z młodszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i zamiejscowego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. Po latach konsekwentnego budowania pozycji, na stałe wpisał się na akademicką mapę Podkarpacia i Polski. Dzisiaj rzeszowski Uniwersytet ciągle się rozwija i rozszerza swoją edukacyjną ofertę.

Fot. Michał Święcicki