Święto Bezpieczeństwa w Rzeszowie

Data publikacji: 17 maja 2017Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch wziął udział w IV Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które odbyło się 17 maja br. w Kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Święto Bezpieczeństwa w Rzeszowie

W uroczystości uczestniczyli również: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, wicemarszałek Maria Kurowska, starosta rzeszowski Józef Jodłowski, władze uczelni oraz przedstawiciele policji, straży i służby więziennej.

Ideą święta jest promowanie edukacji w zakresie bezpieczeństwa, wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy pomiędzy przedstawicielami instytucji i służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego oraz społecznością akademicką i pracownikami naukowymi.

Jak co roku uroczystości rozpoczęły się koncertem orkiestry 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, a na terenie kampusu WSPiA w Rzeszowie można było obejrzeć pokazy pirotechniki, pożarnictwa, a także dawnego umundurowania policyjnego i sprzętu wojskowego.