Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z województwa podkarpackiego

Data publikacji: 16 listopada 2016226 uczniów z województwa podkarpackiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów w trakcie uroczystości, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyła Ewa Leniart wojewoda podkarpacki.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z województwa podkarpackiego

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi łącznie 2 580 zł.