Konferencja z udziałem wicewojewody

Konferencja z udziałem wicewojewody

W Krasiczynie 8 grudnia odbyła się konferencja pt „10 lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Województwie Podkarpackim – metody oddziaływań oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami uwikłanymi w problem przemocy w rodzinie, w tym z klientami słabo zmotywowanymi do współpracy”. Sympozjum otworzył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Narada z administracją zespoloną

Narada z administracją zespoloną

Wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski przewodniczył ostatniej w roku 2016 naradzie z udziałem kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.


Dyskusja o idei wolontariatu

Dyskusja o idei wolontariatu

„Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra” to temat konferencji, która odbyła się 6 grudnia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce z udziałem wiceministra edukacji narodowej Teresy Wargockiej.


Spotkanie szefów izb parlamentarnych z Czech, Słowacji, Polski i Węgier

Spotkanie szefów izb parlamentarnych z Czech, Słowacji, Polski i Węgier

W Przemyślu z inicjatywy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 4 grudnia spotkali się szefowie izb parlamentarnych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W obradach wziął udział wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Debata z udziałem wicewojewody

Debata z udziałem wicewojewody

W hali produkcyjnej firmy Autosan w Sanoku 2 grudnia odbyła się debata pt. „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – jednym z głównych filarów gospodarki i bezpieczeństwa kraju”. W debacie uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Uroczystość barbórkowa z udziałem wicewojewody

Uroczystość barbórkowa z udziałem wicewojewody

W Rudnej Małej 1 grudnia br. odbyła się uroczystość z okazji zbliżającego się tradycyjnego święta górników i gazowników, w której uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Konsul generalny Węgier Adrienne Körmendy u wojewody

Konsul generalny Węgier Adrienne Körmendy u wojewody

Konsul generalny Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy złożyła kurtuazyjną wizytę wojewodzie podkarpackiemu Ewie Leniart.


Medal dla Zbigniewa Larendowicza

Medal dla Zbigniewa Larendowicza

Wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski wręczył w imieniu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medal pamiątkowy „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945″ Zbigniewowi Larendowiczowi, który w październiku br. obchodził jubileusz 100. rocznicy urodzin.


Akademia barbórkowa w Jaśle

Akademia barbórkowa w Jaśle

W Jaśle 29 listopada odbyła się uroczysta akademia barbórkowa, w czasie której wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski wręczył pracownikom jasielskiego Zakładu Polskiej Spółki Gazownictwa nadane przez Prezydenta RP Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.


Rozwój dróg gminnych i powiatowych – konferencja prasowa

Rozwój dróg gminnych i powiatowych – konferencja prasowa

Realizacja na terenie województwa podkarpackiego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej była tematem spotkania wojewody Ewy Leniart z lokalnymi mediami.