XI Jesienna Giełda Ogrodnicza w Boguchwale

XI Jesienna Giełda Ogrodnicza w Boguchwale

Wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski i dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak uczestniczyli w XI Jesiennej Giełdzie Ogrodniczej połączonej z Podkarpackim Świętem Winobrania, które odbyło się 1 i 2 października w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.


Konwent wojewodów

Konwent wojewodów

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w konwencie wojewodów południowo-wschodniej Polski, który odbył się 30 września w Sandomierzu.


Uroczystości patriotyczne w Rzeszowie

Uroczystości patriotyczne w Rzeszowie

W Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz powstania Szarych Szeregów. W obchodach upamiętniających wydarzenia wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Wicewojewoda na obchodach Dnia Służby Celnej

Wicewojewoda na obchodach Dnia Służby Celnej

Wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski uczestniczył 26 września w obchodach Dnia Służby Celnej połączonych z 90. rocznicą powołania do istnienia Urzędu Celnego w Przemyślu oraz 70. rocznicą restytucji struktur celnych w mieście.


Regionalne obchody Święta Lasu

Regionalne obchody Święta Lasu

W Mucznem na terenie Nadleśnictwa Stuposiany 24 września odbyły się regionalne obchody Święta Lasu, w których uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Narada wojewody z administracją zespoloną

Narada wojewody z administracją zespoloną

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła naradzie z szefami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.


Podsumowanie projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016

Podsumowanie projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016

W dniach od 21 do 23 września br. w Iwano-Frankowsku odbyło się podsumowanie projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016. W spotkaniach na Ukrainie uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Debata o podkarpackim biznesie

Debata o podkarpackim biznesie

„Podkarpacie dla biznesu” to temat drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 22 września br. w Rzeszowie z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.


Wojewoda podpisała list intencyjny

Wojewoda podpisała list intencyjny

Wojewoda Ewa Leniart, marszałek Władysław Ortyl oraz rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Sylwester Czopek podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego.


Posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W Rzeszowie obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.