Przekazanie specjalistycznego ambulansu

Przekazanie specjalistycznego ambulansu

Do Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu trafił nowy ambulans ratunkowy. 8 stycznia w placówce odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia karetki połączona ze spotkaniem opłatkowym z pracownikami COM.


Orszak Trzech Króli 2017

Orszak Trzech Króli 2017

Już po raz piąty ulicami Rzeszowa przeszedł Orszak Trzech Króli. 6 stycznia w tym wyjątkowym wydarzeniu wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Spotkanie z udziałem wiceministra Adama Hamryszczaka

Spotkanie z udziałem wiceministra Adama Hamryszczaka

W Gorzycach 5 stycznia w obecności podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adama Hamryszczaka odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono założenia i planowane efekty inwestycje firmy Federal Mogul sp. z o.o. Nowe inwestycje przedsiębiorstwa są możliwe dzięki rozszerzeniu granic Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. W spotkaniu tym uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Uroczyste ślubowanie policjantów

Uroczyste ślubowanie policjantów

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart pogratulowała policjantom, którzy 4 stycznia br. złożyli uroczyste ślubowanie przyjmując na siebie obowiązki i trudy policyjnej służby.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Od 1 stycznia 2017 roku cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów osiedlenia się w Polsce. Możliwość wypłaty świadczeń wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Trudne warunki atmosferyczne - apel wojewody

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu i gwałtownymi spadkami temperatur w najbliższych dniach, wojewoda podkarpacki apeluje do mieszkańców województwa o zachowanie czujności, a także o wrażliwość i troskę o osoby bezdomne, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu zimowego.


Powołanie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologcznego

Powołanie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologcznego

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powołała na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego Bożenę Guściorę.


Spotkanie opłatkowe Radnych Województwa Podkarpackiego

Spotkanie opłatkowe Radnych Województwa Podkarpackiego

Przed ostatnią w tym roku sesją sejmiku województwa odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Spotkanie opłatkowe Rady Powiatu Rzeszowskiego

Spotkanie opłatkowe Rady Powiatu Rzeszowskiego

W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 29 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, poprzedzające uroczystą sesję Rady Powiatu Rzeszowskiego. Uczestniczył w niej wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Paczki świąteczne dla pacjentów Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci

Paczki świąteczne dla pacjentów Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała paczki świąteczne dla pacjentów Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.