Spotkanie Opiekunów Pomników Historii w Krasiczynie

Data publikacji: 12 czerwca 201912 czerwca br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wzięła udział w kolejnym, 9. spotkaniu konferencyjnym opiekunów pomników historii.

Krasiczyn.Konferencja.6

Spotkanie rozpoczęła prezentacja filmu Narodowego Instytutu Dziedzictwa i TVP Kultura „Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii – Zamek w Krasiczynie”.  Po jej zakończeniu miały miejsce przemówienia przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Następnie swoją premierę wydawniczą miał album  „Pomniki Historii” wydany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Część pierwszą konferencji uzupełniła  prelekcja zatytułowana „Retrospekcja – geneza, rozwój i potencjał obiektów wpisanych na listę pomników”.

Z kolei w sesji popołudniowej z godnie z programem konferencji odbędą się dwa szkolenia. Pierwsze z nich zatytułowane jest: „Finansowanie: Fundusze samorządowe na zabytki / Fundusz Kościelny – inwestycje w obiektach sakralnych / Granty na zabytki z regionalnych programów operacyjnych / Dotacje na ochronę zabytków z programu MKiDN”  i zostanie ono poprowadzone przez Barbarę Kozłowską, z Departamentu Koordynowania Inwestycji Strategicznych, Narodowego Banku Polskiego, natomiast drugie szkolenie nosi tytuł „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: Budowanie świadomości wartości pomnika historii wśród mieszkańców/Pomnik historii w strategii rozwoju i zarządzania miast i miasteczek /Wzmocnienie marki pomnika historii – potencjał i narzędzia /Pomnik historii istotny w turystyce kulturowej” i poprowadzą go dr Magdalena Banaszkiewicz z Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Łukasz Gaweł, kierownik Zakładu Zarządzania Kulturą, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, będący także zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.

Konferencja ma charakter dwudniowy i w całości została zorganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Fot. Paweł Kobek, Narodowy Instytut Dziedzictwa.