„Służymy dla Niepodległej” – piknik edukacyjny

Data publikacji: 21 maja 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart otworzyła piknik edukacyjny „Służymy dla Niepodległej”, zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Zakład Karny w Rzeszowie w ramach Międzynarodowego Kongresu Naukowego.

Piknik

Organizatorami kongresu pn. „Państwo, prawo, bezpieczeństwo a jednostka. Sprawiedliwość społeczna w Polsce z perspektywy 100-lecia odzyskania niepodległości” są: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. W pikniku adresowanym do dzieci i młodzieży wzięli także udział parlamentarzyści, szefowie podkarpackich służb mundurowych, przedstawiciele świata nauki.

Otwierając wydarzenie, wojewoda Ewa Leniart podkreśliła, że to kolejne przedsięwzięcie organizowane przez instytucje państwowe przy wsparciu władzy samorządowej z myślą o dzieciach i młodzieży. – Cieszę się, że Służba Więzienna zaprosiła uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w pikniku, którego celem jest pokazanie, jak działają służby mundurowe, jakim sprzętem dysponują, jak współdziałają na rzecz bezpieczeństwa – podkreśliła wojewoda dodając, że wiedza w tym zakresie jest szczególnie potrzeba w dobie występowania różnorodnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym niebezpieczeństw dla dzieci i młodzieży. Jak wskazała wojewoda to niezwykle istotne, że takie wydarzenie organizowane jest z udziałem wszystkich najważniejszych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jednostki – Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Wojskowych Komend Uzupełnień, a także Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Sanitarnej, bo to pokazuje w jaki sposób państwo działa na rzecz podnoszenia świadomości społecznej młodych ludzi i stara się pokazać im, jak ważne jest bezpieczeństwo i jakie instytucje są odpowiedzialne za jego poszczególne aspekty.

Płk Marek Grabek, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie zaznaczył, że wydarzenie wpisuje się w obchody rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polską. – Naszym celem jest uczczenie 100-lecia odrodzenia się Polski po 123 latach niewoli, poprzez pokazanie jak dziś wygląda system bezpieczeństwa państwa, jakie służby poprzez swą codzienną aktywność zapewniają bezpieczeństwo każdemu z nas, a zarazem jakie są ich szczegółowe zadania i kompetencje – zaznaczył gospodarz wydarzenia.

Prof. Czesław Kłak, przewodniczący Rady Naukowej Kongresu podziękował w swym wystąpieniu służbom mundurowym za przygotowanie wydarzenia, w tym zorganizowanie pokazów sprzętu i symulacji podejmowanych działań – To niezwykle cenne, że służby mundurowe kolejny raz pokazują nam – obywatelom, że stoją na straży naszego bezpieczeństwa, że są gotowe do działania w każdych okolicznościach, że wspierają się wzajemnie, dzięki temu bowiem słusznie możemy czuć się bezpiecznie w naszej Ojczyźnie .

Piknik odbył się z udziałem  Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, Zakładu Karnego w Rzeszowie, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i Wojskowej Komendy Uzupełnień z terenu województwa podkarpackiego, Inspekcji Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznania się z używanym obecnie przez formacje mundurowe sprzętem, wyposażeniem ochronnym, uzbrojeniem i pojazdami specjalnymi. W programie przewidziano pokazy sprawności funkcjonariuszy, pokazy tresury psów służbowych i zajęcia sprawnościowe dla młodzieży.