„Rozwój systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” – konferencja

Data publikacji: 12 czerwca 2019 „Rozwój systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” to temat konferencji, która odbyła się 11 czerwca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Rzeszowie. Celem spotkania była ocena aktualnej sytuacji w zakresie lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży.

Konferencja psychiatryczna

Konferencja obejmowała wykłady oraz dyskusję na temat reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zagadnienia poruszane podczas pierwszego panelu dotyczyły założeń reformy opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi; funkcjonującego modelu kompleksowej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. dr J. Babińskiego w Łodzi; modelu rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; aktualnego stanu psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim oraz najczęstszych problemów psychicznych w wieku nastoletnim. Panele dyskusyjne konferencji poświęcone zostały natomiast omówieniu organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w naszym województwie.

Uczestnikami spotkania byli m. in.: prof. Józefa Hrynkiewicz, przewodnicząca sejmowej Podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego, dr hab. n. med. Maciej Pilecki, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr n. o zdrowiu Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, lekarze kierujący oddziałami zajmującymi się leczeniem dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz dobrani tematycznie eksperci zajmujący się problematyką opieki psychiatrycznej. W imieniu wojewody podkarpackiego Ewy Leniart konferencję otworzył dyrektor generalny PUW w Rzeszowie Marcin Zaborniak.