Rozpoczęto budowę S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem

Data publikacji: 9 października 2019Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto budowę pierwszego podkarpackiego odcinka trasy Via Carpatia między Sokołowem Młp. a granicą województw lubelskiego i podkarpackiego. Planowane zakończenie robót na odc. S19 Zdziary-Rudnik nad Sanem (dł. ok. 9 km) to październik 2021 roku.

Uroczystość

Wojewoda podkarpacki wydała decyzję o zezwoleniu na realizację odcinka S19 Zdziary-Rudnik nad Sanem (dł. ok. 9 km). To pierwsza decyzja ZRID dla podkarpackiego odcinka trasy Via Carpatia między Sokołowem Młp. a granicą województw lubelskiego i podkarpackiego. Wydana decyzja posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności, co pozwala wykonawcy na rozpoczęcie prac. Zakończenie budowy planowane jest w październiku 2021 r. (więcej informacji tutaj ). Budowę odcinka rozpoczęto dziś symbolicznym wbiciem łopaty. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów oraz administracji rządowej i samorządowej.

 – Wczoraj rozpoczęła się budowa odcinka S19 w woj. lubelskim. My dzisiaj inaugurujemy budowę kolejnego, tym razem na Podkarpaciu. Łącznie w realizacji mamy teraz 130 km trasy Via Carpatia pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Ten ciągły rozwój szlaków komunikacyjnych pokazuje, że jesteśmy skuteczni i dotrzymujemy słowa – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreślała podczas dzisiejszej uroczystości, że poprawa dostępności komunikacyjnej to dla naszego województwa gwarancja nowych perspektyw rozwoju.

Opis przebiegu

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się za węzłem Zdziary. Po przekroczeniu DK19 droga przebiega przez kompleks leśny równolegle po jej wschodniej stronie. Od tego miejsca trasa przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie miejscowości Spokojna trasa wariantu odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł Zapacz, na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo – zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65, dalej przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła Rudnik nad Sanem.

Zakres robót obejmuje wykonanie docelowo drogi dwujezdniowej o długości ok. 9 km wraz z budową obiektów inżynierskich (1 most na rzece San, 8 wiaduktów w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem, 9 przepustów w tym zespolone z przejściami dla zwierząt), przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

130 km S19 w realizacji

W realizacji, w trybie projektuj i buduj, jest blisko 130 km odcinek S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12. odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r, a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla pięciu odcinków w woj. lubelskim wydano już decyzje ZRID, ostatnia spodziewana jest wkrótce. Na terenie województwa podkarpackiego wojewoda wydała pierwszą decyzję ZRID, w procedowaniu są cztery wnioski o wydanie ZRID, a dla ostatniego przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.

Z pierwszych odcinków S19 kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r. a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Więcej informacji tutaj .

Na podstawie informacji GDDKiA Oddział Rzeszów.