Promesy dla podkarpackich samorządów

Data publikacji: 18 kwietnia 2018Dodatkowe 11,6 mln zł trafi do podkarpackich samorządów na realizację remontu lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. 18 kwietnia br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła samorządowcom promesy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dzisiaj promesy opiewające na kwotę 11,6 mln zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017. Podczas uroczystości gratulację samorządowcom złożyły parlamentarzystki z Podkarpacia poseł Krystyna Wróblewska i poseł Halina Szydełko. 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 43 promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w tym  41  dla gmin oraz 2 dla powiatów. Dzięki tym środkom zostanie przywrócona, bądź przebudowana uszkodzona w wyniku działania żywiołu infrastruktura komunalna tj. drogi, mosty oraz budynki komunalne.