Prezentacja i wręczenie 3. tomu Encyklopedii „Solidarności”

Data publikacji: 9 października 2019Pod patronatem honorowym wojewody podkarpackiego Ewy Leniart odbyła się uroczystość prezentacji i wręczenia 3. tomu Encyklopedii „Solidarności”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Wręczenie Encyklopedii Solidarności

Encyklopedia Solidarności to projekt dokumentacyjny, realizowany przez IPN. Jego celem jest dokumentowanie historii ruchów opozycyjnych w PRL funkcjonujących w latach 1976-1989 za pomocą typowych dla encyklopedycznych wydawnictw form biogramów i haseł rzeczowych. Są one przygotowywane przez dziesiątki autorów współpracujących z pełnomocnikami w poszczególnych oddziałach IPN, następnie trafiają do weryfikacji przez redakcję Encyklopedii Solidarności w Warszawie i są publikowane najpierw na stronie projektu, a dopiero później w wersji papierowej.

W przygotowaniu trzeciego tomu wzięło udział ponad 230 autorów. Większość haseł rzeczowych i biogramów została napisana na podstawie szerokiej bazy źródłowej różnej proweniencji i zebranych relacji. Encyklopedia wydawana jest w tzw. systemie holenderskim, w którym każdy tom zawiera biogramy i hasła od A do Ż. W tomie 3 opublikowano ogółem 1521 tekstów – 1115 biogramów działaczy NSZZ „Solidarność”, organizacji, partii i środowisk opozycji z lat 1976–1989, oraz 406 haseł rzeczowych.

Drodzy działacze Solidarności i nagrodzeni Krzyżem Wolności i Solidarności, do których przede wszystkim trafia Encyklopedia. Jestem przekonana, że wielu z Was sięgając po publikację znajdzie tam swoje imię i nazwisko, bo to właśnie Wy tworzycie to niezwykłe dzieło. To wasza niezłomna postawa i działalność wpisała się w historię naszego kraju, w walkę o jego Niepodległość. Niech to wydawnictwo będzie dla was formą podziękowania, a jednocześnie sposobem na utrwalenie waszego poświęcenia i przekazania tego dorobku następnym pokoleniom – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas dzisiejszego uroczystego spotkania, które odbyło się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.