Powołanie konsultantów wojewódzkich

Data publikacji: 11 lutego 2020Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania konsultantom wojewódzkim w dziedzinach radiologii i diagnostyki obrazowej, transfuzjologii klinicznej oraz neurologii dziecięcej.

Powołanie konsultantów wojewódzkich
  • Z dniem 1 stycznia 2020 r. na pięcioletnią kadencję został powołany konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lek. med. Jarosław Homa – kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
  • Z dniem 24 stycznia 2020 r. na pięcioletnią kadencję został powołany konsultant wojewódzki w dziedzinie transfuzjologii klinicznej lek. med. Alicja Wysocka – starszy asystent w Klinice Hematologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
  • Z dniem 31 stycznia 2020 r. na pięcioletnią kadencję został powołany konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej dr n. med. Elżbieta Czyżyk – kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej w  Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Konsultanci, w ramach pełnienia swoich funkcji, wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.