Powołanie konsultantów wojewódzkich

Data publikacji: 2 grudnia 2019Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła powołania konsultantom wojewódzkim w dziedzinach: nefrologii, alergologii, patomorfologii, chirurgii szczękowo-twarzowej,  kardiologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej oraz fizyki medycznej.

Powołanie konsultantów wojewówdzkich

Z dniem 29 listopada 2019 r. na pięcioletnią kadencję zostali powołani:

  • konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii – dr n. med. Marzena Janas  (asystent w Klinice Nefrologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie),
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii – dr n. med. Marta Rachel (p. o. Kierownik w Klinice Alergologii i Mukowiscydozy, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie),
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie patomorfologii – dr n. med. Ewa Kaznowska (kierownik Zakładu Patomorfologii w: Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza oraz Klinicznym Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie),
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej – dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski (ordynator Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie),
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej – lek. med. Szymon Figurski,
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej – lek. dent. Piotr Eichberger,
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie fizyki medycznej – dr n. med. Marcin Sawicki (kierownik Pracowni Fizyki Medycznej, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu).

Konsultanci, w ramach pełnienia swoich funkcji, wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.