Powołanie konsultanta wojewódzkiego

Data publikacji: 15 maja 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołanie na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dr. hab. n. med. Andrzejowi Cieśli.

Powołanie konsultanta

Dr Andrzej Cieśla jest kierownikiem Oddziału Chorób Zakaźnych i Hepatologii Centrum Medycznego w Łańcucie oraz wykładowcą na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na stanowisko konsultanta wojewódzkiego – na pięcioletnią kadencję – został powołany z dniem 14 maja br.

Konsultant w ramach pełnienia swojej funkcji wykonuje m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.