Posiedzenie dotyczące osuwisk

Data publikacji: 17 maja 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.

Posiedzenie dotyczące osuwisk

Przedmiotem posiedzenia było zaopiniowanie kart rejestracyjnych osuwisk, dokumentacji geologiczno-inżynierskich i projektów budowlanych złożonych przez jednostki samorządowe województwa podkarpackiego.

Podczas spotkania została przedłożona aktualizacja zadań zgłoszonych do realizacji w 2017 r., uszeregowana zgodnie z priorytetem w skali województwa. Członkowie Zespołu zapoznali się z wprowadzonymi do wykazu zmianami. Aktualizacja planowanych do realizacji w 2017 r. zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi zostanie przekazana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.