Podpisano Porozumienie Stalowowolskie

Data publikacji: 16 kwietnia 201915 kwietnia wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wzięła udział w ceremonii uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy samorządami, Hutą Stalowa Wola oraz Politechniką Rzeszowską.

Porozumienie.Stalowa.16

Zgodnie z deklaracją sygnatariuszy, celami podpisanego porozumienia jest rozwój Województwa Podkarpackiego, miasta Stalowa Wola oraz Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej. Ma ono na celu zapewnienie długookresowych warunków do stabilnego rozwoju stalowowolskiego obszaru gospodarczego, w tym Huty Stalowa Wola S.A. oraz wszystkich firm i przedsiębiorstw zlokalizowanych w rejonie Stalowej Woli, Tarnobrzega, Mielca, Nowej Dęby, Niska, Gorzyc, Leżajska na terenach byłego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Przybyłych gości i sygnatariuszy porozumienia przywitali w gmachu Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli rektor Politechniki prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz  dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz.

Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus, miasto Stalowa Wola prezydent Lucjusz Nadbereżny, powiat stalowowolski starosta Janusz Zarzeczny a Hutę Stalowa Wola S.A.  Prezes Zarządu Bartłomiej Zając.

Następnie prezentacji projektu „Porozumienie stalowowolskie” dokonał prodziekan do spraw nauki dr hab. Andrzej Tryek prof. PRz, w ramach której zostały przedstawione innowacyjne cele rozwojowe działalności naukowo-badawczej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w kontekście trwającej aktualne tzw. rewolucji przemysłowej 4.0. oraz zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców. W ramach propozycji tematów naukowo-rozwojowych i naukowo–badawczych znalazły się m.in.:

  1. Utworzenie Regionalnego Stalowowolskiego Centrum Technologii Spajania
  2. Ośrodek Szkolenia Obsługi Pojazdów Specjalnych i Specjalizowanych
  3. Laboratorium Badań Pojazdów Specjalnych i Specjalizowanych
  4. Laboratorium Badań Materiałów do Zastosowań Specjalnych
  5. Stalowowolski Instytut Kreowania Otoczenia Wirtualnego
  6. Przemysł Odlewniczy 4.0 , a także
  7. Stworzenie koncepcji budowy linii światłowodowej sieci PIONIER Kielce-Rzeszów.

Zabierając głos wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz życzyła wszystkim sygnatariuszom porozumienia wielu sukcesów zarówno na niwie naukowej, jak i społeczno-ekonomicznej, gratulując jednocześnie ambitnych celów przyświecających autorom ambitnego dzieła wielopłaszczyznowej współpracy.