Podpisanie umowy na remont ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej w Sanoku

Data publikacji: 11 maja 201910 maja br. podpisano umowę na inwestycję modernizującą kluczowe ulice w szlaku drogi krajowej nr 28 w Sanoku. W ceremonii udział wzięła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Sanok.Umowa.12

Umowa została podpisania przez dyrekcję oddziału rzeszowskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmę Strabag Sp. z o.o., która w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym zadeklarowała najniższą kwotę za wykonanie prac w wysokości 17 459 083,17 PLN w terminie do 12 listopada br. na odcinku o długości dł. 2,83 km.

Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:

– odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych,

– robotach rozbiórkowych,

– robotach ziemnych (wykopy, nasypy)

– remoncie kanalizacji drogowej;

– odwodnieniu korpusu drogowego,

– wykonaniu frezowania nawierzchni,

– wykonaniu podbudów,

– wykonaniu nawierzchni,

– pracach wykończeniowych,

– wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

– wykonaniu elementów ulic.

 

W związku z remontem, wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu. 

 

W oparciu o materiał GDDKiA Oddział w Rzeszowie