„Pielęgniarki i położne dla Niepodległej” – konferencja

Data publikacji: 13 czerwca 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wygłosiła wykład inauguracyjny podczas konferencji naukowo-szkoleniowej „Pielęgniarki i położne dla Niepodległej”.

Konferencja

Konferencja nawiązująca do misji, ofiarności i zaangażowania pielęgniarek i położnych w obronie niepodległości, a także do zmian, standardów i kompetencji zawodowych na przełomie XX i XXI w. odbyła się 13 czerwca br. na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Tematy wygłoszonych prelekcji to: „Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa – idea tworzenia, cel, przesłanie”,” Wojna, pielęgniarki – kobiety do 1918 roku w narracji schematu niepodległościowego oraz jego reperkusje kulturowo-społeczne”, „Działalność organizacji zawodowych pielęgniarek w walce o autonomię zawodu i obywatelską opiekę zdrowotną ojczyzny w jej pierwszych dekadach po odzyskaniu niepodległości”, „Niepodległość – wolność a samorządność pielęgniarek i położnych”, „Pielęgniarki i położne w walce o godność i prawa człowieka dla niepodległości”, „Historyczne uwarunkowania kształcenia pielęgniarek i położnych”, „Strategia rozwoju pielęgniarstwa w Polsce – nowe role i wyzwania” oraz „Metody i techniki wykonywania zabiegów pielęgniarskich na przestrzeni stulecia”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Etyki Zawodowej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego.