Otwarcie i poświęcenie Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich

Data publikacji: 13 maja 201912 maja w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej uczczono pamięć 33 duchownych różnych wyznań i religii, którzy zginęli w sowieckiej niewoli w czasie II wojny światowej. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Stworzenie Alei Dębów ma na celu upamiętnienie Kapelanów Katyńskich – duszpasterzy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, różnych wyznań i religii, służby czynnej i rezerwy, którzy we wrześniu 1939 r. dostali się do sowieckiej niewoli razem z żołnierzami, byli w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, gdzie prowadzili tajne posługi religijne dla jeńców i w 1940 r. zostali pomordowani w Katyniu, Twerze, Charkowie oraz innych miejscach na terytorium ZSRR. W tej grupie znajdowało się 26 duchownych rzymskokatolickich, 3 prawosławnych, 2 ewangelickich oraz po jednym wyznania greckokatolickiego i mojżeszowego.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana odprawiona pod przewodnictwem rzymskokatolickiego ks. abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego oraz ks abp. Eugeniusza Popowicza, metropolity przemysko-warszawskiego obrządku greckokatolickiego. Uroczystą oprawę zapewniła kompania reprezentacyjna oraz Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.  

W uroczystościach uczestniczyli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch. 

Na zakończenie Mszy Św. miało miejsce wręczenie medali osobom w i instytucjom wyróżnionym: Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości odznaczony został ks. abp Adam Szal, als. bp Eugeniusz Popowicz, o. Marian Gołąb OFMConv, ks. płk Zbigniew Kępa, o. Krzysztof Hura OFMConv.

Medalem Stulecia Ustanowienia Biskupstwa Polowego: płk SG Robert Rogoz, płk SG Robert Kielar, ppłk SG Wiesław Czajkowski, mjr SG Jacek Rzepa, kpt. SG Bartłomiej Galanty.

Medalem w Służbie Bogu i Ojczyźnie odznaczono: Ojców Franciszkanów z Kalwarii Pacławskiej, Leśnicy z Podkarpacia, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, IPN Oddział w Rzeszowie, Jan Niwa, Marian Szpunar.

Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli do Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich, gdzie nastąpiło oficjalne odsłonięcie i poświęcenie tablicy.

Po obrzędzie poświęcenia tablicy oraz alei delegacje złożyły kwiaty przy tablicy oraz znicze przy każdym z dębów opatrzonych tabliczką, wskazujących  kapelanów wojskowych zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w roku 1940:

ppłk Edward Choma – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1889-1940)

mjr Mikołaj Cichowicz – kapelan rezerwy wyznania rzymskokatolickiego (1895-1940)

kpt. Józef Czemerajda – kapelan rezerwy wyznania rzymskokatolickiego (1903-1940)

mjr Aleksander Dubiel – kapelan rezerwy wyznania rzymskokatolickiego (1906-1940)

kpt. Ignacy Drabczyński – brat Dominik zakonu Franciszkanów Reformatów (1916-1940)

mjr Ignacy Drozdowicz – kapelan rezerwy wyznania rzymskokatolickiego (1903-1940)

płk Szymon Fedorońko – kapelan zawodowy wyznania prawosławnego (1893-1940)

ppłk Mikołaj Ilków – kapelan zawodowy wyznania grecko-katolickiego (1890-1940)

mjr Józef Macprzak – kapelan rezerwy wyznania rzymskokatolickiego (1886-1940)

mjr Mieczysław Janas – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1904-1940)

ppłk Stanisław Kontek – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1904-1940)

mjr Stanisław Matzner – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1891-1940)

mjr Jan Mioduszewski – kapelan rezerwy wyznania rzymskokatolickiego (1908-1940)

mjr Józef Mikuczewski – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1910-1940)

ppłk Andrzej Niwa – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1900-1940)

płk dr Edmund Nowak – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1891-1940)

gen. bryg. Ryszard Paszko – kapelan zawodowy wyznania ewangelicko-augsburskiego (1878-1940)

mjr Włodzimierz Ochab – kapelan rezerwy wyznania prawosławnego (1900-1940)

kpt. Władysław Plewik – kapelan rezerwy wyznania rzymskokatolickiego (1905-1940)

ppłk Jan Józefat Potocki – kapelan zawodowy wyznania ewangelicko-reformackiego (1888-1940)

ppłk Józef Skorel – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1893-1940)

ppłk Wiktor Romanowski – kapelan zawodowy wyznania prawosławnego (1899-1940)

Rabin ppłk Baruch Steinberg – kapelan zawodowy wyznania mojżeszowego (1897-1940)

gen. bryg. Kazimierz Suchcicki – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1882-1940)

mjr Bronisław Szwed – kapelan rezerwy wyznania rzymskokatolickiego (1895-1940)

por. Andrzej Szeptycki – alumn I roku Seminarium Duchownego we Lwowie (1912-1940)

kpt. Michał Tyszka – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1906-1940)

ppłk Władysław Urban – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1891-1940)

mjr Jerzy Wrazidło – kapelan rezerwy wyznania rzymskokatolickiego (1905-1940)

gen. bryg. Czesław Wojtyniak – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1891-1940)

mjr Franciszek Zakrzewski – kapelan rezerwy wyznania rzymskokatolickiego (1902-1940)

ppłk Jan Leon Ziółkowski – kapelan zawodowy wyznania rzymskokatolickiego (1889-1940)

Po zakończonej uroczystości w Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich, zgromadzeni przeszli ponownie do Sanktuarium, gdzie na placu przed świątynią odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, towarzyszącej wydarzeniu.

Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. 

 

W oparciu o materiał prasowy Radia Fara