Odznaka honorowa dla arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego

Data publikacji: 5 stycznia 2018Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki został wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Uroczyste nadanie tytułu odbyło się podczas sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w której wzięli udział wojewoda Ewa Leniart i wicewojewoda Piotr Pilch.

Sesja Sejmiku

Uroczystość rozpoczął przewodniczący Sejmiku Jerzy Cypryś, który odczytał uchwałę przyjętą przez radnych województwa w sprawie przyznania arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu  odznaki honorowej oraz list gratulacyjny od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Odznakę, legitymację i pamiątkowy grawerton wręczyli arcybiskupowi członkowie Komisji Głównej Sejmiku wraz z przewodniczącym oraz Zarząd Województwa z marszałkiem Władysławem Ortylem. W sesji wzięli udział poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal oraz biskup Jan Wątroba – ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

Gratulując metropolicie lwowskiemu przyznania zaszczytnego tytułu, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że działania arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego wnoszą trwały i niepowtarzalny wkład w znaczenie i rozwój społeczności Kościoła Katolickiego w Polsce i Ukrainie. Pragnę podziękować za wyjątkowe zasługi oraz niestrudzoną pracę na rzecz duchowego dobra powierzonych wiernych. Dziękuję za zaangażowanie w życie społeczne. Dziękuję za współpracę w niesieniu pomocy osobom potrzebującym i propagowanie wśród społeczności lokalnej chrześcijańskich wartości wiary i braterstwa! – powiedziała wojewoda.

Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki urodził się w 1961 r. w Majdanie Lipowieckim. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukawcu i Cieszanowie rozpoczął naukę w Państwowym Technikum Rolniczym w Oleszycach. Po maturze studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Przemyskiej, a następnie teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 17 września 1987 r. z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą w Lubaczowie. Po święceniach pracował dwa i pół roku jako wikariusz parafialny w Bełżcu, a następnie przez rok pełnił obowiązki osobistego sekretarza biskupa Mariana Jaworskiego. W 1991 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, które ukończył w 1996 r., uzyskując stopień doktora. Po studiach krótko pracował jako urzędnik w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W 1996 r. został powołany na stanowisko osobistego sekretarza ówczesnego papieża, a dziś Św. Jana Pawła II. Po jego śmierci w 2005 r. został sekretarzem papieża Benedykta XVI. 16 lipca 2007 r. został mianowany arcybiskupem koadiutorem Archidiecezji Lwowskiej. Święcenia biskupie przyjął 29 września 2007 r. w Watykanie z rąk papieża Benedykta XVI, zaś współkonsekratorami byli kardynałowie Tarcisio Bertone i Marian Jaworski. W związku z przyjęciem przez papieża Benedykta XVI rezygnacji Mariana Jaworskiego z urzędu arcybiskupa archidiecezji lwowskiej, przejął on Jego obowiązki 21 października 2008 r., a ingres do katedry we Lwowie odbył się 22 listopada 2008 r.

Fot. Michał Mielniczuk, Biuro Prasowe UMWP.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×