Odznaczenia dla zasłużonych mieszkańców regionu

Data publikacji: 11 grudnia 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła, nadane postanowieniem Prezydenta RP, odznaczenia państwowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego.

Odznaczenia

Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymali mieszkańcy regionu, którzy wyróżnili się wybitnymi zasługami w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury polskiej i tradycji ludowych, na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju i upowszechniania sportu, a także wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Uroczystość była również okazją do wręczenia wyróżnień honorowych – Brązowych Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,  przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto Podkarpacki Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego wyróżnił osoby zasłużone na rzecz popularyzowania tradycji wojska polskiego, kształtowania patriotyzmu młodego pokolenia, współpracę i pomoc organizacjom kombatanckim i środowiskom żołnierskim. Srebrny Medal za zasługi dla Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego odebrała z rąk prezesa Krzysztofa Juszczyka wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Wojewoda skierowała do wszystkich odznaczonych słowa uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i pełną zaangażowania postawę. Podkreśliła, że nadane odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem za wybitne zasługi w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa.