„Od zależności ku samodzielności” – otwarty konkurs ofert

Data publikacji: 11 stycznia 2022Minister rodziny i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”, na realizację którego resort przeznaczył 3 mln zł w skali kraju. Oferty należy składać do 28 stycznia 2022 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Celem konkursu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, które pomagają osobom z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. 

W ramach programu dotacje mogą zostać przeznaczone na zakup materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki finansowe, stanowiące kwotę dofinansowania, muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Oferty należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności”, w terminie do 28 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Po złożeniu oferty wraz z załącznikami, wymienione dokumenty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Pliki do pobrania:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×