Społeczno-ekonomiczne skutki depopulacji w krajach i regionach Trójmorza

Data publikacji: 4 marca 2021Depopulacja jest jednym z największych problemów, z którym muszą się zmierzyć kraje Trójmorza. O jej społeczno-ekonomicznych skutkach rozmawiali dzisiaj uczestnicy  III Konferencji w ramach Obserwatorium Regionów Trójmorza.

Konferencja na temat demografii

Zachodzące już od kilku lat w Polsce i w Europie procesy demograficzne doprowadziły w niektórych regionach do poważnych, niekorzystnych zmian w stanie i strukturze społeczności, wśród których szczególnie zauważalny jest spadek liczby ludności. Zmiany te, mające znamiona depopulacji, wiążą się przede wszystkim z malejącą liczbą ludnością w stosunku do zgonów oraz odpływem migracyjnym ludności niezrównoważonym w dostatecznym stopniu napływem i przyrostem naturalnym. Zjawisko to dotyka wielu sfer naszego życia i spotykane jest niemal w każdym zakątku prezentowanych podczas konferencji państw wchodzących w skład Trójmorza.

Grupę Trójmorza tworzy 12 krajów: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Austria, Rumunia, Bułgaria, Słowenia i Chorwacja. Ważnym zadaniem jest monitorowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących na obszarze tych 12 państw. Znaczącym ośrodkiem pod tym względem jest Rzeszów, w którym powstało Obserwatorium Regionów Trójmorza. Jego twórcami są: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Uniwersytet Rzeszowski oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Dzisiejsza konferencja jest kolejną inicjatywą poświęconą jednemu z poważniejszych problemów rozwojowych współczesnego świata jakim jest zjawisko depopulacji. Uroczystego otwarcia spotkania dokonali: wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut, prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Depopulacja jest jednym z największych problemów, z którym muszą się zmierzyć kraje Trójmorza. O jej społeczno-ekonomicznych skutkach rozmawiali dzisiaj uczestnicy  III Konferencji w ramach Obserwatorium Regionów Trójmorza.

 – Współcześnie zachodzą liczne procesy rozwojowe i globalizacyjne, wśród których wyodrębnia się problem spadku liczby ludności na świecie, w Europie i w Polsce. Wszystko to sprawia, że coraz istotniejsze stają się obiektywne i rzetelne informacje, które stanowią narzędzia niezbędne do prawidłowej diagnozy i oceny rzeczywistości. Dzięki nim możliwe stanie się ustalenie głównych przyczyn obecnego trendu oraz szukanie rozwiązań – podkreśliła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart w wystąpieniu otwierającym spotkanie. Wojewoda dodała, że analizowanie procesów depopulacji wymaga m. in. współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej opartej przede wszystkim na systematycznych monitorowaniu zjawiska w poszczególnych krajach.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji dotyczyły zmian w stanie i strukturze ludności o charakterze depopulacyjnym, społeczno-ekonomicznych i demograficznych wyzwań w państwach Trójmorza oraz transgranicznych obszarów funkcjonalnych. W dyskusjach głos zabierali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentanci państw współpracujących w ramach inicjatywy Trójmorza, służb statystyki publicznej, Rządowej Rady Ludnościowej, ośrodków naukowych oraz przedstawiciele stowarzyszeń, m. in Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Organizatorami wydarzenia pn. „Społeczno-ekonomiczne skutki  depopulacji w krajach i regionach Trójmorza” pn. są: Uniwersytet Rzeszowski, Województwo Podkarpackie, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ASECU (Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region), Rządowa Rada Ludnościowa, Euroregion Karapcki Oraz Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych.

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz TVP 3 Rzeszów.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×