Narada z administracją zespoloną

Data publikacji: 15 września 2020Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła naradzie z szefami rządowej administracji zespolonej w województwie podkarpackim.

Narada z administracją zespoloną

W zdalnym spotkaniu, oprócz przedstawicieli zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, wzięli udział  wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka i dyrektor generalny PUW w Rzeszowie Marcin Zaborniak.

Posiedzenie, które odbyło się  15 września br. było okazją do omówienia spraw wynikających z bieżącej działalności służb oraz zmian wynikających z nowych regulacji prawnych.

Uczestnicy rozmawiali m. in. o efektach pracy administracji zespolonej w zakresie zapewnienia mieszkańcom Podkarpacia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, farmaceutycznego, środowiskowego, weterynaryjnego, budowlanego oraz sanitarno-epidemiologicznego, bezpieczeństwa transportu, handlu, jakości artykułów rolno-spożywczych, roślin i nasiennictwa oraz ochrony zabytków.