Konferencja prasowa wojewody

19 czerwca 2017

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 19 czerwca  br. odbyła  się konferencja prasowa wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.  W spotkaniu z mediami udział wzięli również posłowie na Sejm RP Andrzej Szlachta i Zbigniew Chmielowiec oraz dyrektor PZMiUW w Rzeszowie Małgorzata Wajda. 

 

W trakcie konferencji przedstawiono informację dotyczącą projektu ustawy „Prawo wodne” i planu utworzenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz priorytety dla ważnych inwestycji na Podkarpaciu z uwzględnieniem wymogów formalnych i aktualnym stanem przygotowania do modernizacji istniejących wałów przeciwpowodziowych, budowy zbiorników – w tym zbiornika Katy – Myscowa, a także oczyszczaniem i odmulaniem rzeszowskiego zalewu na Wisłoku.

 

Nowe „Prawo wodne” ma się przyczynić m.in. do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce. Utworzenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obejmującego region wodny Górnej – Wschodniej Wisły, będzie miało ogromne znaczenie dla realizacji inwestycji na Podkarpaciu.

 

Niewątpliwie inwestycją kluczową zapewniające prawidłowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa podkarpackiego w chwili obecnej jest pilna budowa wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa. Powstanie wspomnianego obiektu  jest bardzo istotne dla regionu górnej Wisły, gdzie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat występowały zarówno katastrofalne w skutkach powodzie, jak i długotrwałe okresy suszy. Obecnie jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i realizację wspomnianego przedsięwzięcia jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 

Kolejną pilną sprawą dla Rzeszowa  jest  konieczne podjęcie działań mających na celu  odwrócenie procesu degradacji Zalewu Rzeszowskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął się opracowania studium wykonalności dla zadania pn. „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok”, a następnie po uzyskaniu raportu oddziaływania na środowisko złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.  Warunkiem koniecznym rozpoczęcia procesu przygotowania inwestycji jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanie finansowania.  Niezbędną dokumentację należy zgromadzić i przedłożyć w formie wniosku o dofinansowanie do 14 lipca br.