Konferencja naukowa „Przestępstwa motywowane nienawiścią”

Data publikacji: 7 lutego 2019 „Przestępstwa motywowane nienawiścią” to temat konferencji, która odbyła się 6 lutego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Konferencja

Podczas konferencji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła prof. Czesławowi Kłakowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Order nadany został przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. za wybitne zasługi dla rozwoju nauk prawych, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz działalność publiczną. Prof. dr hab. Czesław Kłak jest sędzią Trybunału Stanu, członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, a także m.in. wiceprzewodniczącym Zespołu ds. projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego oraz ekspertem zewnętrznym Zespołu zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej, powołanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Konferencja zainaugurowała cykl spotkań i debat – odbywających się raz w miesiącu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie – poświęconych prawnym, kryminologicznym, socjologicznym i psychologicznym aspektom dotyczącym zjawiska „nienawiści”, w tym „mowy nienawiści” we współczesnym świecie i jego skutkom społecznym.

To autorski pomysł wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, którego celem jest podniesienie świadomości prawnej i społecznej mieszkańców województwa podkarpackiego, w tym młodzieży, w zakresie skali tego zjawiska, jego przejawów, skutków oraz odpowiedzialności za zachowania motywowane „nienawiścią”. – Problematyka ta dotąd nie spotkała się z szerokim zainteresowaniem, dlatego też najwyższy czas, aby uświadomić każdemu, do czego prowadzi radykalizacja życia społecznego, jakie skutki niesie zachowanie motywowane „nienawiścią”, a także jakie są skutki prawno-karne takiego zachowania – zaznaczyła wojewoda.

Zdecydowałam się zaprosić do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak również młodzież i wszystkich zainteresowanych, aby wspólnie zastanowić się nad tym, co aktualnie jest poważnym problemem społecznym – nad „nienawiścią”, która – będąc motywem zachowania człowieka – prowadzić może do dramatycznych skutków. Chcemy wspólnie – ze specjalistami z zakresu prawa, kryminologii, psychologii, socjologii, a także historii – rozważać różne aspekty tego zjawiska, widzianego maksymalnie szeroko, pokazując jego ujemne konsekwencje, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i ogólnospołecznym. Chcemy prowokować młodzież do dyskusji, stawiać trudne pytania, a przez to uwrażliwiać na ważne kwestie życia społecznego, życia w którym młodzi ludzie biorą udział i powinien być to udział odpowiedzialny – powiedziała Wojewoda. Stworzyliśmy miejsce to takiej ważnej debaty, miejsce którego dotąd nie było, miejsce którego brakowało, a zarazem takie które przez swój charakter służyć ma czemuś ważnego dla nas wszystkich obywateli – rozwojowi wiedzy i budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, będąc otwarte dla wszystkich zainteresowanych tym co dzisiaj wydaje się najważniejsze – dla tych, którzy ceniąc wolność i prawa człowieka, mają jednocześnie świadomość ich ograniczeń i dla których drugi człowiek jest wartością – podkreśliła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Podczas konferencji referaty wygłosili: wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, („Przestępstwa z nienawiści w Odrodzonej Polsce”); sędzia Trybunału Stanu prof. Czesław Kłak, („Nienawiść z perspektywy kryminologicznej”); Małgorzata Waksmundzka – Szarek, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie („Bezpieczeństwo państwa a przestępstwa z nienawiści”); Jan Rybak, biegły sądowy z zakresu psychologii, Politechnika Rzeszowska („Ewolucyjne źródła nienawiści”); sędzia dr Marcin Dudzik, Sąd Rejonowy w Rzeszowie („Motywacja sprawcy przestępstwa”); płk Robert Kogut, dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie („Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw z nienawiści”) oraz Arkadiusz Szajna – biegły z zakresu detekcji nieszczerości („Kryminalistyczne aspekty wykrywania przestępstw z nienawiści”).

Konferencja nt. „Przestępstwa motywowane nienawiścią” odbyła się w ramach Szkoły Wolności i Tolerancji, utworzonej w styczniu 2019 r. przez wojewodę podkarpackiego. Pierwsze spotkanie z zainteresowanymi problematyką praw człowieka i ich granic, a także przejawom ich naruszeń we współczesnym świecie, w tym motywowanych „nienawiścią” odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 23 stycznia 2019 r.

Szkoła to nowatorskie rozwiązanie, integrujące wszystkie podmioty zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom, m.in. Policję, Służbę Więzienną, administrację rządową. W jej ramach przewidziano zajęcia dla młodzieży, a także innych zainteresowanych, poświęcone m.in. problematyce „nienawiści” i „hejtu”.

 


Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×