Kolejne kilometry S19 w realizacji

Data publikacji: 12 lipca 202112 lipca br. została podpisana umowa na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą. To już ósmy odcinek trasy Via Carpatia w realizacji w województwie podkarpackim.

Podpisanie umowy na realizację kolejnego odcinka S19

Umowa przewiduje opracowanie projektu i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o długości ok. 10 km. Droga będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie również węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie Dukli, łączący S19 z drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową nr 1956R. Dzięki zastosowaniu węzła typu karo możliwe będzie późniejsze włączenie do niego także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla. Wartość umowy to prawie 479 mln zł, a zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 r.

— Poprzez budowę kolejnych odcinków drogi S19 realizujemy obietnice złożone mieszkańcom wschodniej części Polski. Ponadto z każdym kolejnym kilometrem przybliżamy się do ukończenia międzynarodowego szlaku Via Carpatia — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem licznych osuwisk i obszarów zagrożonych powstawaniem osuwisk. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano szeroko zakrojone badania, które były konieczne do prawidłowej realizacji trasy.

— Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla stanowi kolejny etap tworzenia wyodrębnionego korytarza dla ruchu tranzytowego w kierunku Słowacji. Dzięki niemu poprawi się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie, a mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż DK19 będą mogli odetchnąć od ruchu ciężkich pojazdów — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 Na tym odcinku S19 powstanie łącznie 47 obiektów inżynierskich, w tym 22 w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście górne dla dużych zwierząt, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt, jedno przejście dolne dla małych zwierząt oraz dwa przepusty). Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowana zostanie również para Miejsc Obsługi Podróżnych Równe.

Najważniejsze terminy

Wykonawca na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie miał 36 miesięcy (do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych). Wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy (tzw. kamień milowy nr 1). Ponadto w terminie 23 miesięcy wymagane jest wykonanie robót i materiałów o wartości niemniejszej niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej (tzw. kamień milowy nr 2). Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 r.

Via Carpatia 

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Stan jej realizacji przedstawia się następująco:  

  • 30,2 km – oddane do ruchu (od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe),
  • 74,2 km – w realizacji (w systemie Buduj oraz Projektuj i buduj), 
  • 64,4 km – w przygotowaniu (2 odcinki na etapie przetargu, 3 odcinki na etapie realizacji KP).

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GDDKiA.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×