Inwestycje kolejowe w województwie podkarpackim

Data publikacji: 28 października 2016Prawie 1,5 mld zł zapisano w Krajowym Programie Kolejowym na rozwój kolei w województwie podkarpackim.

nwestycje kolejowe w województwie podkarpackim

Kwestie związane z Krajowym Programem Kolejowym oraz realizacją zadań w ramach tz. Magistrali Wschodniej, która lepiej połączy Rzeszów z innymi województwami zaprezentowano 28 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka, prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusza Merchela, wicewojewody podkarpackiego Witolda Lechowskiego oraz członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjana Kuźniara.

Krajowy Program Kolejowy w województwie podkarpackim przewiduje na listach podstawowych realizację 12 projektów za prawie 1,5 mld zł. Ponadto lista rezerwowa obejmuje 7 pozycji za ponad 930 mln zł.

Ważną inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na Podkarpaciu jest modernizacjia linii E30 na odcinku Kraków – Rzeszów. Na tej trasie pociągi mogą jechać 160 km/h, czas przejazdu już skrócił się o ponad godzinę, a podróżni mogą korzystać z nowych, wygodniejszych, dobrze oznakowanych peronów z systemem informacji pasażerskiej. W latach 2016-2017 PLK zakończą modernizację linii E30 na odcinku Ropczyce – Sędziszów, a następnie – do 2018 r. podróżni zyskają jeszcze lepsze warunki podróży i korzystne połączenia na odcinku Rzeszów – granica państwa.

Podróżni wygodniej pojadą m.in. pomiędzy Rzeszowem a Ocicami, na trasie Dębica – Padew, Boguchwała – Czudec, Jasło – Nowy Zagórz, oraz na linii E30 z Krakowa do Rzeszowa. Zmodernizowana stacja w Rzeszowie stworzy komfortowe warunki obsługi w stolicy województwa. Dzięki inwestycjom w ramach Magistrali Wschodniej, Podkarpacie zyska również dogodniejsze połączenia z miastami wojewódzkimi – podkreślił Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dla mieszkańców województwa i podróżujących koleją w regionie efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach. O ok. 40 min skróci się czas przejazdów w relacjach Rzeszów – Krosno (z ok. 2 h do ok. 1 h 20 min). O ok. 25 min krócej będzie trwała podróż z Rzeszowa do Przemyśla. Dzięki rewitalizacji linii nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz o ok. 20 minut skróci się czas podróży pociągiem na trasie z Jasła do Nowego Zagórza. Najszybsze pociągi miedzy Rzeszowem i Krakowem pojadą ok. 1h 45 min (obecnie ponad 2h). Modernizacje sieci kolejowej i skrócenie czasu jazdy na odcinku Lublin – Stalowa Wola pozwolą na lepsze połączenie z Lublina do Rzeszowa – skrócenie podróży o ok. 20 min. Dzięki elektryfikacji odcinków Lublin – Stalowa Wola i Ocice – Rzeszów możliwa będzie jazda pociągiem elektrycznym.

Kolej na Podkarpaciu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wpłyną na atrakcyjność regionu, dając większe możliwości dla rozwoju gospodarki i korzystniejsze warunki dla rozwoju turystyki. Zmodernizowana i nowa infrastruktura kolejowa pozwoli na tworzenie realnej alternatywy dla samochodów i budowanie zintegrowanych centrów przesiadkowych – powiedział wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski podczas konferencji prasowej.

Magistrala Wschodnia jest szczególną koncepcją modernizacji istniejących linii kolejowych, łączących ze sobą miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, tj. Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Podjęte zostaną działania inwestycyjne mające na celu podniesienie parametrów technicznych i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie prędkości oraz przepustowości infrastruktury kolejowej położonej w obrębie Magistrali Wschodniej i jej najbliższym otoczeniu.

Inwestycje tworzące tzw. Magistralę Wschodnią przyczynią się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której celem jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów. Liczymy także, że atrakcyjniejsze połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej doprowadzą do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej. Spowoduje to odciążenie dróg, a w konsekwencji ograniczy negatywne oddziaływanie transportu samochodowego na środowisko – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Dzięki planowanym inwestycjom poprawi się jakość infrastruktury kolejowej pomiędzy wschodnimi miastami wojewódzkimi, co wpłynie na poprawę dostępności transportowej makroregionu Polski Wschodniej. W rezultacie planowanych inwestycji zwiększy się konkurencyjność ekonomiczna makroregionu, co przełoży się na jego szybszy wzrost gospodarczy, a zarazem na poprawę jakości życia mieszkańców Polski Wschodniej.