GRETA z wizytą w regionie

Data publikacji: 9 czerwca 2022W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie ekspertów grupy GRETA z wojewodą Ewą Leniart, wicewojewodą Radosławem Wiatrem, przedstawicielami służb odpowiadających za bezpieczeństwo oraz członkami Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

GRETA to grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi przy Radzie Europy składająca się z 15 niezależnych specjalistów w takich dziedzinach jak: prawa człowieka, wsparcie i ochrona ofiar czy działania zapobiegające handlowi ludźmi. Zadaniem GRETA jest ewaluacja implementacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Informacje zawarte w raportach pochodzą z różnych źródeł między innymi kwestionariuszy wypełnianych przez przedstawicieli właściwych instytucji Państw Stron, Organizacji Pozarządowych czy wizyt ekspertów GRETA. Delegacji przewodniczyła wiceprezes organizacji Julia Planitzer.

Ekspertów przywitała wojewoda Ewa Leniart, nawiązując jednocześnie do wyzwań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom uciekającym przed wojną.

– Realizowaliśmy i realizujemy cały szereg działań prewencyjnych oraz informacyjnych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. W czasie trwającego kryzysu ściśle ze sobą współpracujemy, aby mieć pełną wiedzę i kontrolę nad ewentualnym zagrożeniem, które może wystąpić – poinformowała wojewoda Ewa Leniart.

W czasie spotkania eksperci z GRETA otrzymali informacje nt. prac Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, działań podejmowanych przez służby takie jak Policja i Straż Graniczna.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×