20. Gala Nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego

Data publikacji: 29 czerwca 201828 czerwca br. w rzeszowskiej Filharmonii im. Artura Malawskiego miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród dla osób wyróżniających się w sferze kultury. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Nagrody.Zarządu.9

W gali uczestniczyli także: poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, członek zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowych medali: „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, które otrzymali:

– Maria Orłowska z Mielca – długoletnia tancerka ZPiT „Rzeszowiacy”

– Janusz Wołoszczak z Mielca – długoletni tancerz ZPiT „Rzeszowiacy”

– Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie – obchodzący Jubileusz 50 –lecia.

Ponadto, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą otrzymał Jakub Jurek z Mielca.

Podczas gali wręczono także stypendia na działalność artystyczną, które otrzymali: Eliasz Dyrow z Jarosławia oraz Henryk Hryniewicki z Rzeszowa.

W ramach wyróżnień Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznano 12 nagród indywidualnych oraz 7 nagród zbiorowych. Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymali:

– Jolanta Nord z Rzeszowa – aktorka

– Włodzimierz Piętal z Rzeszowa – artysta plastyk

– Bogdan Kaczmar z Rzeszowa – muzealnik

– Romuald Kalinowski z Rzeszowa – choreograf i kierownik artystyczny ZPiT  „Resvia Saltans”

– Stanisław Żyracki z Rzeszowa – dziennikarz, współorganizator działań Chóru Pueri Cantore – Resovieses

– Stanisław Ożóg z Rzeszowa – artysta grafik, ilustrator

– Wiesław Grzegorczyk z Rzeszowa – artysta plastyk, plakacista

– Alfred Budzyński z Wysokiej – pisarz, humanista, autor opowiadań o życiu Dzieci Zamojszczyzny, Dziecko Zamojszczyzny

– Wacław Jamer z Jasła – regionalista, dokumentuje wydarzenia i działalność Chóru Męskiego „Echo” w Jaśle, którego jest śpiewakiem

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymali:

– Zdzisław Magoń z Kraczkowej – muzyk, aranżer, dyrygent, chórmistrz, kierownik artystyczny i założyciel Chóru I Orkiestry Kameralnej Nicolaus w Kraczkowej

– Monika Brewczak z Sanoka – muzyk, dyrygent, chórmistrz, założycielka i kierownik artystyczny zespołu „Soul” w Sanoku

– Marcin Świerad z Wielopola Skrzyńskiego -organizator i pomysłodawca wydarzeń kulturalnych w Wielopolu Skrzyńskim, zwłaszcza na rzecz promocji twórczości Tadeusza Kantora.

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności:

– Towarzystwo na rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej – od 1995 roku prowadzi działalność na rzecz Muzeum, które w b.r., obchodzi Jubileusz 50 – lecia działalności.

– Lucyna i Henryk Rudawscy z Przemyśla – muzycy współpracujący głównie z ZPiT „Przemyśl”, organizatorzy XVII edycji Międzynarodowych Warsztatów Muzyki Gospel w Przemyślu i III edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej.

– Zespół Ludowy Kombornia z Korczyny – obchodzi Jubileusz 15lecia działalności artystycznej, popularyzuje muzykę ludową pogórza Karpackiego w kraju i za granicą.

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia:

– Kwartet Gitarowy Felice z Jarosławia – skład zespołu to wybitnie uzdolnieni uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu,

– Zespół Pieśni i Tańca Lubenka z Lubeni – wielopokoleniowy amatorski zespół, który funkcjonuje od 40 lat,

– Podkarpacki Chór Męski z Rzeszowa – wykonuje a`capella muzykę sakralną, w tym cerkiewną,

– Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli z Rzeszowa –  od siedmiu lat prezentuje pieśni średniowieczne (śpiew białym głosem) a`capella, lub z towarzyszeniem instrumentów epokowych.

Materiał przygotowany w oparciu o informację Urzędu Marszałkowskiego.