1. Wicewojewoda koordynuje oraz bezpośrednio nadzoruje i kieruje realizacją zadań Wojewody w zakresie:

 • pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, rynku pracy oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 • gospodarki żywnościowej,
 • nadzoru farmaceutycznego,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa,
 • nadzoru weterynaryjnego,
 • nadzoru budowlanego,
 • transportu drogowego,
 • nadzoru sanitarnego,
 • kontroli geodezyjnej i kartograficznej, katastru nieruchomości, zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Systemu Informacji o Terenie.

 

2. Wicewojewoda sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez dyrektorów następujących wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

 • Wydziału Polityki Społecznej,
 • Wydziału Środowiska i Rolnictwa

 

3. Wicewojewoda w zakresie wykonywania przez Wojewodę funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie sprawuje nadzór nad działalnością:

 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 • Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Jolanta Sawicka jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (prawo pracy) oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Była m.in. wolontariuszem Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

W latach 2003 – 2015 pracowała jako sekretarz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu. Od 2015 r. do 2016 r. pełniła funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miejskiego w Przemyślu, natomiast w latach 2016 – 2019 była dyrektorem OR KRUS w Rzeszowie.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×