Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Inwestycje w rozbudowę Podkarpackiego Centrum Onkologii

Data publikacji: 6 lutego 2018 Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w obecności wojewody podkarpackiego Ewy Leniart podpisała umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego rozbudowy oraz zakupu akceleratora z wyposażeniem i wymianę akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii w Rzeszowie.

W ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w dniu 5 lutego br. w siedzibie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0134/17-00 na realizację Projektu „Rozbudowa, budowa, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” .

 

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z radioterapii korzysta rocznie ok. 1300 pacjentów, a do roku 2025 liczba ta jeszcze się zwiększy. W analizie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z dnia 1.02.2016 r. zwrócono uwagę na alarmujące dane epidemiologiczne, które wskazują że w najbliższych 5 latach liczba pacjentów onkologicznych wzrośnie aż o 15%, a w perspektywie 10 lat ten wzrost będzie wynosił już 28%.  Dlatego też w najbliższych latach ważnym zadaniem dla Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie, w celu poprawy dostępności do świadczeń z zakresu radioterapii, jest budowa 4 bunkra do naświetlań  wraz z niezbędnym doposażeniem. Realizacja zamierzonego celu będzie skutkowała poprawą jakości leczenia pacjentów onkologicznych, zmniejszeniem procesu, jaki pacjent musi przebyć, by poddać się zabiegom teleterapii, co w efekcie zwiększy współczynnik korzystania z teleterapii (czyli polepszy jakość leczenia pacjentów), a także zmniejszy średnią liczbę osobodni hospitalizacji do teleterapii na pacjenta. Ograniczenie konieczności migracji pacjentów do ośrodków onkologicznych w innych regionach kraju pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych kosztów.

 

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez rozbudowę Podkarpackiego Centrum Onkologii w KSW nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. Projekt ten odpowiada zidentyfikowanym problemom Podkarpacia, tworząc warunki dla jego zrównoważonego rozwoju w długiej perspektywie. Przyczyni się to do zoptymalizowania procesu leczenia, dostępu do najnowocześniejszych metod teleradioterapii jak również optymalizacji kosztów.

 

Realizacja projektu przełoży się na wiele długoterminowych korzyści, odczuwalnych zarówno przez bezpośrednich beneficjentów projektu, jak i korzystnie wpływających na sytuację całego regionu. Między innymi wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na świadczenie z zakresu radioterapii, wzrost skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych, szybszy powrót pacjentów do normalnego funkcjonowania w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, poprawę komfortu pacjentów i kadry medycznej, ograniczenie terytorialnych dysproporcji w dostępie do kompleksowych świadczeń medycznych oraz stworzenie optymalnych warunków kształcenia kadr medycznych, właściwych dla podmiotu w randze szpitala klinicznego.

 

Bezpośrednim beneficjentem przedmiotowego projektu będzie KSW Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, którego statutowym zadaniem jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, a także promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych oraz wdrażanie nowych technologii medycznych i metod leczenia. Beneficjentami pośrednimi projektu będą pacjenci KSW Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, w szczególności korzystający ze świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii w  Podkarpackim Centrum Onkologicznym, a dokładnie Klinicznego Zakładu Radioterapii w Rzeszowie. Grupę tę stanowią w większości mieszkańcy województwa podkarpackiego, oczekujący łatwo dostępnych i wysoko skutecznych usług w zakresie diagnostyki i leczenia.