Wyniki Programu „Maluch+”2018

Znamy wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018.


Przeciwdziałanie przemocy w rodzienie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - konkurs

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczono kwotę 3 mln zł.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

"Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - konkurs

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił - w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków.


Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - edycja 2018

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - EDYCJA 2018.


Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – konferencja regionalna w Rzeszowie

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - konkurs

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację konkursu resort przeznaczył 3 mln zł w skali kraju. Oferty należy składać do 4 stycznia 2018 r.


Konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że 7 listopada 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.


Środki dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi  i kobiet w ciąży w 2017 roku.  


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Zmiany w oddziale paszportowym

Konkurs wojewody podkarpackiego

Ponad 110 tys. przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Zmiany w oddziale paszportowym

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn. „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.