Projekt „Biznes Inicjator” – nabór

Data publikacji: 19 stycznia 2017Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”.

Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017 r. – 02.02.2017 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, niezarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nieprowadzących działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • długotrwale bezrobotni
 • kobiety
 • niepełnosprawni

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

 • szkolenie i doradztwo indywidualne przed założeniem działalności gospodarczej
 • bezzwrotne środki finansowe (inwestycyjne i pomostowe):
   – wsparcie inwestycyjne – do 23 300 zł
   – wsparcie pomostowe w wysokości:
 • 1 600 zł przez okres 6 miesięcy
 • 1200 zł przez okres 4 miesięcy
 • 1 000 zł przez okres 2 miesięcy
 • doradztwo specjalistyczne i strategiczne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Szczegółowe informacje dostępne:

Biuro Projektu
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 290, 17 86 76 258, 17 86 76 275

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w pok. 311.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej w zakładce Pobierz dokumenty II Edycja http://www.biznes-inicjator.pl/materialy-do-pobrania

Pliki do pobrania: