Programy rozwojowe dla uczelni medycznych – konkurs

Data publikacji: 14 lutego 2017Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów tych kierunków.

Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Konkurs ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych służących poprawie jakości i uatrakcyjnieniu kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, co przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo. 

W ramach konkursu, o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, której jednostki organizacyjne spełniają w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjata) – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Na dofinansowanie projektów zaplanowano 90 mln zł.

Szczegółowe informacje wraz z terminem składania wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia (link poniżej).