Nabór wniosków na budowę/przebudowę/remont dróg lokalnych realizowanych w 2017 r.

Data publikacji: 3 sierpnia 2016Wojewoda podkarpacki ogłasza nabór wniosków na budowę/przebudowę/remont dróg lokalnych realizowanych w 2017 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019„.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie dotacją budżetu państwa zadań inwestycyjnych i remontowych dla dróg posiadających status dróg publicznych kategorii gminnej i powiatowej skierowane jest do Prezydentów, Starostów, Burmistrzów i Wójtów. Kwota dotacji dla województwa podkarpackiego na rok 2017 wynosi 62 838 579,00 zł.

Informacji o naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Infrastruktury:

  • Janusz Ziobro – kierownik Oddz. Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej
    tel. 17 867 1613
    e-mail:  jziobro@rzeszow.uw.gov.pl
  • Halina Kunicka – specjalista Oddz. Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej
    tel. 17 867 1616
    e-mail:  hkunicka@rzeszow.uw.gov.pl