Konsultacje społeczne

Data publikacji: 15 października 2019Informacja nt. konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Wojewody Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

Wojewoda Podkarpacki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) do konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Wojewody Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 r., polegających na:

  • zgłaszaniu uwag do ww. projektu Programu na formularzu stanowiącym załącznik
    do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 31 października 2019 roku drogą e-mail na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl ,
  • uczestnictwie w spotkaniu konsultacyjnym mającym na celu sfinalizowaniu prac nad ww. projektem Programu, które zostanie zorganizowane w dniu 07 listopada 2019 r. w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój nr 333) w godz. 8.00 – 9.00.

Pliki do pobrania: