Bezpłatne szkolenia dla podmiotów leczniczych

Data publikacji: 30 października 2019Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozpoczęło rekrutację na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

lekarz

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.csioz.gov.pl/projekty/realizowane/akademia-csioz/.