Turnusy rehabilitacyjne

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i chciałbyś skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego powinieneś zgłosić się do właściwego dla twojego miejsca zamieszkania powiatowego centrum pomocy rodzinie lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu. Po przedstawieniu niezbędnych dokumentów, jednostka ta przeanalizuje twój wniosek i podejmie decyzję co do przyznania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także uzyskanie dopłaty do pobytu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Jeżeli otrzymasz dofinansowanie do wyjazdu na turnus musisz wskazać odpowiedniego organizatora turnusu. Informacje o organizatorach znajdziesz na stronie centralnej bazy ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych. Witryna prowadzona jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o rejestry prowadzone przez poszczególnych wojewodów. Gwarantuje to, że dane w niej umieszczone są zawsze aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Możliwe jest intuicyjne przeszukiwanie rejestrów według jednego lub kilku kryteriów – m.in. nazwy, miejsca położenia, rodzajów turnusów, rodzajów dysfunkcji.

Centralna baza ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×