Geodezja

Miejsce załatwienia sprawy:

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie
Oddział Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 524, 532, 516 i 515 – sekretariat

 

Kontakt:

tel. 17 867-15-24, 17 867-15-32, 17 867-15-15, 17 867-15-16
fax: 17 867-19-86
e-mail: gk@rzeszow.uw.gov.pl

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie
Oddział Katastru Nieruchomości

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 512, 513a, 527, 528, 533 i 515 – sekretariat

 

Kontakt:

tel. 17 867-15-12, 17 867-15-76, 17 867-15-28, 17 867-15-15
fax: 17 867-19-86
e-mail: gk@rzeszow.uw.gov.pl