Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury
Oddział Gospodarki Przestrzennej

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 605, 354

 

Kontakt:

tel. 17 867-16-05, 17 867-13-54
fax: 17 867-19-72
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa:

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 313, 604, 349a i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-13-13, 17 867-13-68, 17 867-13-58, 17 867-16-04, 17 867-16-20
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna:

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-06, 13 437-28-75, 13 437-28-18
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla:

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 16 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega:

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokój 209 i 210

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08
fax: 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 358 i 60

 

Kontakt:

tel. 17 867-13-58, 17 867-16-04, 17 867-16-20
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa:

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 349a i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-13-68, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna:

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-75, 13 437-28-20
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla:

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10, pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 16 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega:

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 209 i 210

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08
fax: 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 604 i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-16-04, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek na terenie województwa,
 • dla dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i ekspresowych, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa.

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 313, 604, 349a, 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-13-13, 17 867-16-04, 17 867-16-20, 17 867-13-68, 17 867-13-58,
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna.

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-21, 13 437-28-18, 13 437-28-75
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla.

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 16 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 209 i 210

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08
fax: 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko–sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa.

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 313, 349a, 604 i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-13 13, 17 867-13-68, 17 867-16-04, 17 867-16-20, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna.

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-20, 13 437-28-18, 13 437-28-75
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla.

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 13 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 209 i 210

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08,
fax: 15 822-28-08, 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko–sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa.

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 313, 349a, 604 i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-13 13, 17 867-13-68, 17 867-16-04, 17 867-16-20, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna.

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-20, 13 437-28-18, 13 437-28-75
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla.

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 13 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 209 i 210

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08,
fax: 15 822-28-08, 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko–sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa.

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 313, 349a, 604 i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-13 13, 17 867-13-68, 17 867-16-04, 17 867-16-20, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna.

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-20, 13 437-28-18, 13 437-28-75
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla.

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 13 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 209 i 210

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08,
fax: 15 822-28-08, 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 358 i 604

 

Kontakt:

tel. 17 867-13-58, 17 867-16-20 – dla obszaru kolejowego
tel. 17 867-16-04, 17 867-13-58 – dla terenów zamkniętych
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa.

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 313, 604, 349a i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-13-13, 17 867-13-68, 17 867-16-04, 17 867-16-20, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna.

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-20, 13 437-28-18, 13 437-28-75
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla.

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 16 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 209 i 210

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08
fax: 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa.

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 303, 604, 349a i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-13-13, 17 867-16-04, 17 867-16-20, 17 867-13-68, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna.

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-06, 13 437-28-75, 13 437-28-18
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla.

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 16 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 209 i 210

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08
fax: 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa.

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 313, 604, 349a i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-13-13, 17 867-16-04, 17 867-16-20, 17 867-13-68, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna.

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-75, 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-06, 13 437-28-20
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla.

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 16 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 603 i 604

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08
fax: 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa.

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 313, 349a i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-17-03, 17 867-13-68, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna.

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-20, 13 437-28-21, 13 437-28-06, 13 437-28-75, 13 437-28-18
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla.

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 16 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 603 i 604

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08
fax: 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa,
 • dla obiektów i robót budowlanych na obszarze kolejowym województwa podkarpackiego,
 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie zamkniętym województwa podkarpackiego.

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 313, 604, 349a i 358

 

Kontakt:

tel. 17 867-13-13, 17 867-16-04, 17 867-16-20, 17 867-13-68, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna.

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-06, 13 437-28-75, 13 437-28-18
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla.

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 20, 21 i 15

 

Kontakt:

tel. 16 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 209 i 210

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08
fax: 15 822-62-53

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Rzeszów

 • dla obiektów i robót budowlanych na terenie powiatu dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko–sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszowa,
 • dla obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym i terenach zamkniętych na terenie województwa podkarpackiego.

Wydział Infrastruktury
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokoje: 313, 604, 349a i 358

 

Kontakt:

tel. 17867-13-13, 17 867-16-04, 17 867-16-20, 17 867-13-68, 17 867-13-58
fax: 17 867-19-72, 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

Krosno

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna (z wyłączeniem obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym i terenach zamkniętych).

Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
pokoje: 610, 614 i 615

 

Kontakt:

tel. 13 437-28-19, 13 437-28-21, 13 437-28-20, 13 437-28-18, 13 437-28-75
fax: 13 437-28-55

 

Przemyśl

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla (z wyłączeniem obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym i terenach zamkniętych).

Oddział Architektury i Budownictwa w Przemyślu

Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
pokój 12 (adres do korespondencji)
ul. Wodna 13
pokoje: 24, 25 i 19

 

Kontakt:

tel. 16 678-35-01
fax: 16 678-40-89

 

Tarnobrzeg

 • dla obiektów i robot budowlanych na terenie powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega (z wyłączeniem obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym i terenach zamkniętych).

Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a
pokoje: 603 i 604

 

Kontakt:

tel. 15 822-46-08
fax: 15 822-28-08, 15 822-62-53