Powołanie konsultantów wojewódzkich

Data publikacji: 26 marca 2020Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała powołania nowym konsultantom wojewódzkim.

Z dniem 16 marca 2020 r. na pięcioletnią kadencję został powołany:

konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej mgr Dorota Liput – pielęgniarka oddziałowa w Zakładzie Opieki Długoterminowej, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

Z dniem 20 marca 2020 r. na pięcioletnią kadencję został powołany:

– konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii dziecięcej lek. med. Grzegorz Siteń – Ordynator Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie,

– konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej mgr Beata Guzek – psycholog/starszy asystent w Klinice Psychiatrii Ogólnej Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Konsultanci w ramach pełnienia swoich funkcji wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.