Ankieta badania zadowolenia Klientów

1. Czy załatwiana przez Pana/Panią sprawa jest/była związana z:
2. Czy spotkał/a się Pan/Pani z przypadkiem korupcji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim?
Czy wręczył/a Pan/Pani pracownikowi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego upominek (dowód wdzięczności) za załatwienie sprawy?


3. Jaka jest Pana/Pani ocena pracy naszego Urzędu przy uwzględnieniu wymienionych czynników?
(proszę dokonać oceny w skali od 1 do 3, gdzie 1 – poniżej oczekiwań, 2 – zgodnie z oczekiwaniami, 3 – powyżej oczekiwań)

a) Kompetencje i fachowość pracowników

b) Kultura osobista pracowników

c) Terminowość załatwienia sprawy

4. Proszę o ocenę Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na tle innych urzędów (ocena obsługi klienta PUW):
5. Jaka jest Pana/Pani ocena pracownika rozpatrującego sprawę?
6. Inne uwagi i propozycje