Wsparcie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Data publikacji: 2 października 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wręczyli promesy podkarpackim jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Łączna kwota dofinansowania to 6,5 mln zł.

https://www.gov.pl/web/mswia/osp-moga-juz-wnioskowac-o-dodatkowe-srodki

W tym roku każda jednostka ochotniczej straży pożarnej mogła ubiegać się o dodatkowe środki na swoją działalność (szczegóły tutaj ). Stało się to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Do ustawy, oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, wpisano następujące zadania realizowane przez OSP: 

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Za pozyskane w ramach dotacji pieniądze będzie można zakupić np. materiały do zajęć edukacyjnych, fantomy do szkoleń z pierwszej pomocy, wyposażenie do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych, mundury wyjściowe, ubrania dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych itp.

Na Podkarpaciu funkcjonuje 1267 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wnioski o dofinansowanie działalności złożyło 1179 jednostek.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz podkarpaccy parlamentarzyści.

***

Ochotnicze straże pożarne są wspierane środkami z budżetu państwa od wielu lat. Są to datacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także środki finansowe dla pozostałych jednostek OSP.