Wręczenie aktu nadania obywatelstwa polskiego

Data publikacji: 16 sierpnia 2017Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 16 sierpnia wręczył, przyznany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 czerwca, akt nadania obywatelstwa polskiego.

Obywatelstwo otrzymała pochodząca ze Lwowa Maryna Chadaś. Wicewojewoda pogratulował dotychczasowej obywatelce Ukrainy i zaznaczył, że z dniem nadania statusu obywatela Polski zyskuje ona prawa oraz obowiązki zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W uroczystości wziął również udział zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Arkadiusz Opoń.

 

W roku 2017 Wojewoda Podkarpacki wydał 35 uznań cudzoziemca za obywatela polskiego (decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy) oraz 48 nadań obywatelstwa (wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe legalnie w Polsce wnoszą do Prezydenta za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej).