Wojewoda ogłasza nabór do Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na 2022 r.

Data publikacji: 28 lipca 2021Mamy kolejny nabór w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. To kwota ponad 162 mln zł, która pozostaje do dyspozycji naszych samorządowców – ogłosiła dziś w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Nabór skierowany jest do prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów, którzy mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub remontowych dla dróg posiadających status dróg publicznych kategorii gminnej lub powiatowej, planowanych do realizacji od stycznia 2022 roku.

– Mogą być realizowane zadania jednoroczne – zaplanowane na 2022 r., jak i te wieloletnie, których czas realizacji wykracza poza ramy 12 miesięcy. Zachęcamy samorządowców do składania wniosków o dofinansowanie – mówiła wojewoda.

Obecny na konferencji Krzysztof Sopel, dyrektor wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazał informacje o możliwej wysokości dofinansowania.

– Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie zadania w przedziale od 50% do 80% wartości zadania w zależności o dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego – powiedział.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi: 30 000 000,00 zł.

W ramach Funduszu dofinansowaniem mogą być objęte: budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”), oraz budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych („zadania gminne”). Gmina może złożyć 2 wnioski, natomiast powiat oraz miasto na prawach powiatu 3 wnioski.

Jedno zadanie może obejmować maksymalnie trzy różne drogi, których bezpośrednie lub pośrednie powiązanie zapewni spójność komunikacyjną na poziomie lokalnym, co powinno zostać wykazane we wniosku aplikacyjnym.

W ramach jednego wniosku można zgłosić jeden typ zadania: inwestycyjne (przebudowa, budowa) lub remontowe, przy czym dopuszczalna jest realizacja w ramach zadania inwestycyjnego elementów remontu, jednakże wartość tych elementów nie powinna przekraczać 20% wartości zadania.

W ramach Funduszu dopuszczalne jest zgłoszenie zadania polegającego na przebudowie lub rozbudowie drogi wewnętrznej, która w wyniku przebudowy lub rozbudowy zostanie zaliczona do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.

Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte zadania na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:

Wypełnione wnioski (wzór wniosku w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu) wraz z załącznikami do wniosku należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Grunwaldzka 15 w Rzeszowie (pok. 356a) w godz. 7.30-15.30 (wtorki w godz. 8.00-16.00) lub przesłać pocztą na adres Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Termin składania wniosków: 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze.  

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×