Wizyta wojewody na przejściach granicznych

Data publikacji: 13 lutego 2020Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z kierownictwem i funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Wizyta na przejściach granicznych

Podczas wczorajszego objazdu wojewoda odwiedziła przejścia graniczne w Korczowej i Medyce, a także teren planowanej budowy drogowego przejścia granicznego w Malhowicach. Główne cele wizyty roboczej to przegląd infrastruktury przejść granicznych oraz zapoznanie się z aktualną sytuacją w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.