Uroczystości w Orzechowcach

Data publikacji: 27 października 2016W Orzechowcach 26 października br. odbył się jubileusz 120-lecie Szkoły oraz 20-lecie nadania Szkole imienia Jana Pawła II. Uroczystości połączono z II Zjazdem Dyrektorów Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej.

Uroczystości w Orzechowcach

W obchodach uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski. Rozpoczęły się one Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem abp. Adama Szala. Po Liturgii nastąpił przemarsz pod pomnik Patrona i złożenie kwiatów.

Wicewojewoda w swym przemówieniu pogratulował pięknego jubileuszu. „W dniu dzisiejszym w sposób szczególny ujął mnie program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów. Pięknie dobrane, a przede wszystkim wykonane utwory na długo pozostaną w mej pamięci. Pani Dyrektor i całemu gronu pedagogicznemu gratuluję zdolnych wychowanków, którzy niewątpliwie są dla Was powodem do dumy”- powiedział Witold Lechowski.