Uroczyste otwarcie mostu w Rzuchowie

Data publikacji: 10 września 2018Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystości otwarcia mostu w Rzuchowie na rzece San.

Obiekt znajduje się w ciągu drogi powiatowej, która łączy drogę krajową nr 77 z wojewódzką Tryńcza – Tarnogród. Stara przeprawa była już w bardzo złym stanie technicznym i dlatego ograniczono ciężar pojazdów, które mogły z niej korzystać. Nośność nowego mostu została zwiększona do 40 ton. Obiekt ma jezdnię o szerokości prawie 6 metrów wraz z obustronnymi chodnikami. Most został przekazany do użytkowania w sierpniu tego oku.

Całkowita wartość zadania (łącznie z nadzorem inwestycyjnym) wyniosła 11,2 mln zł. Kwota dotacji pochodząca ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z 2014 r to 7,6 mln zł. Wkład własny Powiatu Leżajskiego wyniósł 3,6 mln zł (na wniosek Wojewody Podkarpackiego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał w dniu 13 stycznia 2017 r. promesę dla Powiatu Leżajskiego, na zadanie pn.: „Przebudowa mostu na rzece San w miejscowości Rzuchów w ciągu drogi powiatowej nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) – Piskorowice – Leżajsk w km 11+483”.)

 Poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego oraz zwiększenie jego spójności komunikacyjnej niewątpliwie zwiększa jego potencjał i możliwości rozwoju, czyniąc go bardziej przyjaznym dla firm, które właśnie tu zdecydują się rozpocząć swoją działalność. Jednak rozwój infrastruktury województwa to nie tylko główne drogi ułatwiające połączenia między większymi ośrodkami, ale to także lokalne połączenia ułatwiające podróżowanie mieszkańcom – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podczas uroczystości. Wojewoda podkreśliła również, że w roku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego otrzymały ponad 127 mln zł na 382 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej (w tym na przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków).

Foto w rotatorze – archiwum Starostwa Powiatowego w Leżajsku.